15 rokov s tv joj

Pravidlá súťaže 15 rokov TV JOJ

50.000 Eur každý týždeň od TV JOJ

Účelom súťaže 15 ROKOV TV JOJ je podpora predaja služieb organizátora a vyhlasovateľa na rik.joj.sk, rik.huste.tv, 15.joj.sk a www.smsfun.sk , propagácia vysielania televíznych programových služieb ,,JOJ GROUP” pri príležitosti 15. Výročia začatia vysielania televíznej programovej služby JOJ, podpora a propagácia predaja elektronických služieb vysielateľa na portáli HUSTE.TV a JOJ.SK , ako aj podpora a propagácia elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange, spoločnosti Telekom, spoločnosti O2 a spoločnosti SWAN.

Organizátor a technický poskytovateľ súťaže je MegaVox, s.r.o. Marketingoví partneri sú - Orange, Telekom, O2. Súťaž je dostupná prostredníctvom SMS zo sietí spoločností Orange, Telekom a O2 a prostrednictvom volania na atx z mobilných sietí spoločností Orange, Telekom, O2 a SWAN.

Spotrebiteľská súťaž s názvom 15 ROKOV TV JOJ  bude trvať v termíne od 15.12.2016 a diváci TV JOJ a zákazníci portálu hrajú týždenne* o výhru 50.000,- Eur. Zákazníci sa do spotrebiteľskej súťaže môžu zapojiť prostredníctvom zaslania SMS odoslaných na bezplatné číslo 987, alebo prostredníctvom telefonátu na audiotextové (atx) číslo 0900 712 987.

Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži je zakúpenie si minimálne 30 JOJ kreditov určených na sťahovanie digitálneho obsahu organizátora a pozeranie digitalneho obsahu vysielateľa. Za každú odoslanú SMS, resp. telefonát získa zákazník JOJ kredity (JK) a zároveň aj žreby, ktoré slúžia ako základ súťaže. Za každých 10 kúpených JK si môže stiahnuť jeden ľubovoľný obrázok, za 30 JK si môže pozrieť živé vysielanie TV Rik na rik.joj.sk (rik.huste.tv) a za 1 JK môže odoslať sms cez sms bránu marketingových partnerov.

SMS a spoplatnenie odpovednej správy

SMS príkaz

Získané žreby

Získané JK

Cena

JOJ

1

30

2 Eur

J

1

30

2 Eur

KREDIT

1

30

2 Eur

PLUS

3

60

4 Eur

Spoplatnenie SMS - Vedomostný kvíz

SMS príkaz

Získané žreby

Získané JK

Cena

A

1

30

2 Eur

B

1

30

2 Eur 

Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 987 je 0 Eur. Ceny sú s DPH.

SMS príkazy sú vždý účtované tak, ako je vyššie uvedené, okrem prípadov, ak organizátor vyslovene uvedie, že v daný deň, alebo v určenom časovom období,  resp. v danom hernom cykle je jeden konkrétný a to prvý, alebo druhý sms príkaz zadarmo, alebo účtovaný sumou 1 Eur s DPH.

V prípade ak budú v sms správach komunikované iné sms príkazy, ako vyššie uvedené tak platí, že za sms v hodnote 2 eur si zákazník zakúpi 30 JK a za sms v hodnote 4 Eur si zákazník zakúpi 60 JK.

Spoplatnenie volania na atx

ATX číslo

Získané žreby

Získané JK

Cena

0900 712 987

1

30

2 Eur


V prípade telefonátu je účtované volanie na atx číslo a prípadná odpovedná SMS, ktorú dostane účastník po telefonáte na atx číslo, nie je účtovaná.

Žrebovanie

Žrebovanie bude prebiehať následujúci deň po ukončení herného cyklu a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v poslednom ukončenom hernom cykle. V relácii v ,,JOJ GROUP” sa každý deň po 20:00 hod zverejní výherca aktuálneho žrebovania. Do žrebovania za daný herný cyklus bude zaradené len telefónne číslo, ktoré v tom hernom cykle za ktorý sa žrebuje získalo aspoň jeden žreb.  Toto telefónne číslo bude zaradené do žrebovania s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Príklad:

Ak si niekto kúpi JK a získa 5 “SMS žrebov” počas prvého herného cyklu, v príslušnom žrebovaní bude 5 krát. Ak si ďalej počas druhého herného cyklu nekúpi žiadne JK a teda  nezíska žiaden “SMS žreb”. v príslušnom žrebovaní nebude. Ak ďalej počas tretieho herného cyklu si kúpi JK a získa napr.  3 “SMS žreby”, v príslušnom žrebovaní bude 8 krát (5+3). Ak si ďalej počas štvrtého herného cyklu kúpi JK a získa napr.  9 “SMS žrebov”, v príslušnom žrebovaní bude 17 krát (5+3+9). Tento mechanizmus prenášania “SMS žrebov” sa bude uplatnovať na celé trvanie súťaže.

Čim viac žrebov zákazník -divák získa, tým je jeho šanca na vyžrebovanie väčšia! Prvé žrebovanie je 1.1.2017 na TV JOJ.

Výhry

Garantovaná výhra za herný cyklus 50.000,- Eur / herný cyklus.

Doplnkové výhry komunikované vo vysielaní ,,JOJ GROUP”, na rik.joj.sk, 15.joj.sk a www.smsfun.sk, resp. komunikované v sms správach. Poskytnuté výhry sú výhry pred zdanením a podliehaju zdaneniu v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmu.

Trvanie súťaže

Prvý herný cyklus začína 15.12.2016 a končí 31.12.2016. Ak nie je určené organizátorom inak, tak ďalšie herné cykly trvajú sedem dní a začínajú vždy v nedeľu o 00:00:00 a končia v sobotu o 23:59:59. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže budeme informovať prostredníctvom vysielania JOJ GROUP, na webe vyhra.huste.tv, alebo prostredníctvom informačných SMS.

* Pojem každý týždeň, resp. týždenne znamená počas trvania súťaže a znamená jeden herný cyklus, ktorý ak nie je vyhlásené organizátorom inak tak trvá sedem dní a začína vždy od nedele 00:00:00 do prvej následujúcej soboty 23:59:59.

Informácie - vypnutie info správ

Na zistenie stavu JK získaných v súťaži a stiahnutie obrázkov pošle zákazník sms s textom STIAHNI na cislo 987, alebo telefonátom na atx číslo 0900 112 987 (telefonát nie je účtovaný, pretože nedôjde k spojeniu). Spätne dostane cez sms správu web link, z ktorého si môže podľa stavu a počtu kreditov sťahovať obrázky. Pre použitie JK na zaslanie sms cez sms bránu sa prihláste tu.

Registrovaný účastník portálu rik.joj.sk (rik.huste.tv) môže JK využiť na živé sledovanie TV Rik vysielanej na tomto portáli. Za 30 JK môže užívateľ sledovať TV Rik počas doby 24 hodín od chvíle prihlásenia. Ak si účastník zvolí ako možnosť platenia za sledovanie TV Rik JK tak je po prihlásení vyzvaný na overenie tel. čísla na ktorom získal JK. Vloží cez formulár tel. číslo, ktoré bude následne overené v systéme. Ak sa na jeho čísle nachádza dostatočný počet kreditov na sledovanie živého vysielania TV Rik, tak dostane bezplatnú sms s overovacím kódom, ktorý vloží do formulára. Po úspešnom overení už bude takto overené číslo spárované s jeho registráciou a následne ak bude chcieť využiť JK, tak už nebude musieť robiť overovanie cez sms.

Pokiaľ na čísle nebude dostatočný počet JK, alebo nebudú žiadne JK, tak dostane na webe výzvu na zakúpenie JK. „Posli KREDIT na 987. Cena 2 Eur.“ Resp. „Volaj 0900 712 987. Cena 2 Eur.“ Po zakúpení JK opätovne prebehne proces autorizácie.

Zákazníci, ktorí sa zapoja do súťaže, budú počas jej trvania informovaní automatickými sms správami o možných prémiách, bonusoch atď. Vypnutie týchto info sms je možné:

Bezplatne zaslaním sms s textom STOP na bezplatné číslo 987

Zaslaním krátkej stručnej žiadosti e-mailom na adresu office@megavox.sk

Zavolaním na infolinku: 0908 940 755 (operátor prac dni. 9 – 16)

Pravidlá súťaže