vyhra-18-000_interscroller-sirka

Krátke pravidlá súťaže 18 rokov s TV JOJ

Účelom súťaže 18 ROKOV S TV JOJ je propagácia vysielania televíznych programových služieb ,,JOJ GROUP”, podpora a propagácia predaja elektronických služieb vysielateľa na portáli JOJ.SK (rik.joj.sk, 18.joj.sk), ako aj podpora a propagácia elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange, spoločnosti Telekom, spoločnosti O2.

Organizátor a technický poskytovateľ súťaže je MegaVox, s.r.o. Marketingoví partneri sú - Orange, Telekom, O2. Súťaž je dostupná prostredníctvom SMS zo sietí spoločností Orange, Telekom, SWAN a O2 a prostredníctvom volania na atx z mobilných sietí spoločností Orange, Telekom, O2 a SWAN.

Spotrebiteľská súťaž s názvom 18 ROKOV S TV JOJ bude trvať v termíne od 30.11.2019 a diváci TV JOJ a zákazníci portálu hrajú týždenne* o výhru minimálne 18.000,- Eur. Zákazníci sa do spotrebiteľskej súťaže môžu zapojiť prostredníctvom zaslania SMS odoslaných na bezplatné číslo 987, alebo prostredníctvom telefonátu na audio-textové (atx) číslo 0900 712 987.

Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži je zakúpenie si minimálne 30 JOJ kreditov určených na pozeranie digitálneho obsahu vysielateľa. Za každú odoslanú SMS, resp. telefonát získa zákazník JOJ kredity (JK) a zároveň aj žreby, ktoré slúžia ako základ súťaže. Za 30 JK si môže pozrieť živé vysielanie TV RIK na jojko.joj.sk a za 1 JK môže odoslať sms cez sms bránu marketingových partnerov.

SMS a spoplatnenie odpovednej správy

SMS príkaz

Získané žreby

Získané JK

Cena

JOJ

1

30

2 Eur

PLUS

1

30

2 Eur

KREDIT

1

30

2 Eur

Spoplatnenie SMS - Vedomostný kvíz

SMS príkaz

Získané žreby

Získané JK

Cena

A

1

30

2 Eur

B

1

30

2 Eur 

Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 987 je 0 Eur. Ceny sú s DPH.

SMS príkazy sú vždy účtované tak, ako je vyššie uvedené, okrem prípadov, ak organizátor vyslovene uvedie, že v daný deň, alebo v určenom časovom období, resp. v danom hernom cykle je jeden konkrétny a to prvý, alebo druhý sms príkaz zadarmo, alebo účtovaný sumou 1 Eur s DPH.

V prípade ak budú v sms správach komunikované iné sms príkazy, ako vyššie uvedené tak platí, že za sms v hodnote 2 eur si zákazník zakúpi 30 JK a za sms v hodnote 4 Eur si zákazník zakúpi 60 JK.

Spoplatnenie volania na atx

ATX číslo

Získané žreby

Získané JK

Cena

0900 712 987

1

30

2 Eur

V prípade telefonátu je účtované volanie na atx číslo a prípadná odpovedná SMS, ktorú dostane účastník po telefonáte na atx číslo, nie je účtovaná.

Trvanie súťaže

Druhý herný cyklus začína od 01.01.2020 do 13.01.2020. Ak nie je určené organizátorom inak, tak ďalšie herné cykly trvajú sedem dní a začínajú vždy v utorok o 00:00:00 a končia v pondelok o 23:59:59. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže budeme informovať prostredníctvom vysielania JOJ GROUP, na webe joj.sk, alebo prostredníctvom informačných SMS. Počas trvania súťaže môže organizátor určiť – definovať ďalšie časové obdobia – „malé, alebo prémiové herné cykly“. O každom malom/prémiovom hernom cykle súťaže budeme informovať prostredníctvom vysielania JOJ GROUP, na webe sl.joj.sk, rik.joj.sk  alebo prostredníctvom informačných SMS.

* Pojem každý týždeň, resp. týždenne znamená počas trvania súťaže a znamená jeden herný cyklus, ktorý ak nie je vyhlásené organizátorom inak tak trvá sedem dní a začína vždy od utorka 00:00:00 do prvého následujúceho pondelka 23:59:59.

Žrebovanie

Žrebovanie bude prebiehať nasledujúci deň po ukončení herného cyklu a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v poslednom ukončenom hernom cykle. V relácii v ,,JOJ GROUP” sa každý deň po 20:00 hod zverejní výherca aktuálneho žrebovania. Do žrebovania za daný herný cyklus bude zaradené len telefónne číslo, ktoré v tom hernom cykle za ktorý sa žrebuje získalo aspoň jeden žreb.  Toto telefónne číslo bude zaradené do žrebovania s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Príklad:

Ak si niekto kúpi JK a získa 5 “SMS žrebov” počas prvého herného cyklu, v príslušnom žrebovaní bude 5 krát. Ak si ďalej počas druhého herného cyklu nekúpi žiadne JK a teda  nezíska žiaden “SMS žreb”. v príslušnom žrebovaní nebude. Ak ďalej počas tretieho herného cyklu si kúpi JK a získa napr.  3 “SMS žreby”, v príslušnom žrebovaní bude 8 krát (5+3). Ak si ďalej počas štvrtého herného cyklu kúpi JK a získa napr.  9 “SMS žrebov”, v príslušnom žrebovaní bude 17 krát (5+3+9). Tento mechanizmus prenášania “SMS žrebov” sa bude uplatňovať na celé trvanie súťaže.

Čim viac žrebov zákazník -divák získa, tým je jeho šanca na vyžrebovanie väčšia! Druhé žrebovanie je 14.01.2020 na TV JOJ.

Výhry

Garantovaná výhra za herný cyklus 18.000,- Eur / herný cyklus.

Doplnkové výhry budú komunikované vo vysielaní ,,JOJ GROUP”, na joj.sk, 18.joj.sk resp. komunikované v sms správach. Poskytnuté výhry sú výhry pred zdanením a podliehajú zdaneniu v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Informácie - vypnutie info správ

Na zistenie stavu JK získaných v súťaži pošle zákazník sms s textom STIAHNI na číslo 987. Pre použitie JK na zaslanie sms cez sms bránu sa prihláste tu.

Účastník, ktorý si zakúpil JK môže tieto využiť na živé sledovanie TV RIK vysielanej na rik.joj.sk. Za 30 JK môže užívateľ sledovať TV RIK počas doby 24 hodín od chvíle prihlásenia. Ak chce sledovať živé vysielanie TV RIK na rok.joj.sk,  tak na tomto webe vloží cez formulár tel. číslo, z ktorého si zakúpil JK. Po vložení bude číslo následne overené v systéme. Ak sa na ňom nachádza dostatočný počet kreditov (JK) tak dostane bezplatnú sms s overovacím kódom, ktorý vloží do formulára a bude mu sprístupnené živé vysielanie TV RIK.

Pokiaľ na čísle nebude dostatočný počet JK, alebo nebudú žiadne JK, tak dostane na webe výzvu na zakúpenie JK. „Posli KREDIT (JOJ) na 987. Cena 2 Eur.“ Resp. „Volaj 0900 712 987. Cena 2 Eur.“ Po zakúpení JK opätovne prebehne proces autorizácie.

Zákazníci, ktorí sa zapoja do súťaže, budú počas jej trvania informovaní automatickými sms správami o možných prémiách, bonusoch atď. Vypnutie týchto info sms je možné:

  • bezplatne zaslaním sms s textom STOP na bezplatné číslo 987 - najrýchlejšia možnosť.
  • zaslaním krátkej stručnej žiadosti e-mailom na adresu office@megavox.sk
  • zavolaním na infolinku: 0906 099 986 (operátor prac dni. 9:00 – 16:00)

Pravidlá súťaže

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov