Výhercovia súťaže Bohatá zima s televíziou JOJ!

01.01.2019 Výhercom 35 000 eur - pani Mariana, okr. Dunajská Streda

07.01.2019 Výhercom 36 000 eur- pán Martin, okr. Pezinok

14.01.2019 Výhercom 37 000 eur - pani Marcela, okr. Myjava

21.01.2019 Výhercom 38 000 eur - pán Slavomír, okr. Medzilaborce

28.01.2019 Výhercom 40 000 eur - pani Matilda, okr. Šaľa

11.02.2019 Výhercom 120 000 eur - pán Martin, okr. Bratislava 

04.03.2019 Výhercom 130 000 eur - pán Štefan, okr. Snina

Denná výhra:

18.01.2019  Výhercom 10 000 eur - pán Štefan, okr. Myjava

23.01.2019 Výhercom 11 000 eur - pani Mária, okr. Prešov

01.02.2019 Výhercom 12 000 eur - pán Milan, okr. Rimavská Sobota

03.02.2019 Výhercom 13 000 eur - pán Radoslav, okr. Nové Mesto nad Váhom

15.02.2019 Výhercom 10 000 eur - pani Mária, okr. Nové Zámky

18.02.2019 Výhercom 11 000 eur - pani Ľudmiľa, okr. Nové Mesto nad Váhom

21.02.2019 Výhercom 12 000 eur - pani Sidónia, okr. Pezinok

24.02.2019 Výhercom 15 000 eur - pán Viktor, okr. Žilina