Kosti David Boreanaz

Seeley Booth

(David Boreanaz)

V minulosti pôsobil ako armádny ostreľovač a v súčasnosti pracuje ako agent FBI. Často konzultuje svoje prípady s Dr. Brennanovou a jej tímom „Šprtov“. Obyčajne však zastáva iný iný prístup ako Tempe, pričom preferuje ľudskejšie a intuitívnejšie metódy vyšetrovania. Zatiaľčo Booth zhromažďuje informácie, Tempe a jej tím odhaľujú nedoceniteľné poznatky o obetiach. Booth je prototypom tzv. „amerického chlapca“, ale už dospelého. Je svetaznalý, ľahko nadväzuje kontakty a to najmä so ženami. Svoj  osobný život si chráni, a nepletie ho do profesného. Napriek tomu na povrch sa začínajú dostávať mnohé informácie. Je veriaci katolík a svojou prácou sa snží splatiť svoj dlh voči ľuďom, ktorých zabil ako ostreľovač. Má štvorročného syna Parkera z predchádzajúceho vzťahu s Rebeccou, ktorú si nikdy nevzal, lebo ho odmietla. Raz sa zmienil o tom, že má brata Jareda. Medzi ním a Tempe to vždy iskrilo. Obaja sa rešpektujú aj napriek tomu, že nie vždy sa chápu, čo je základom romantického napätia v ich vzťahu. Napokon sa dali dohromady a majú spolu dieťa.