Kosti John Francis Daley

Lance Sweets

(John Francis Daley)

Najskôr pôsobil ako konzultant pre Bootha a Brennanovú. Jeho postava je zdrojom komických situácií, najmä vďaka prezieravosti, s akou k nemu pristupujú. Obaja ho však majú radi. Jeho vek a neskúsenosť s prostredím zločinu je pre neho výzvou aj keď ho väčšinou nikto neberie vážne. Vzhľadom na nízky vek, musel začať študovať na vysokej škole už keď mal 15. Práve tento fakt vedie mnohých k pochybnostiam o platnosti jeho vzdelania. Randil so špecialistkou na tropické ryby April, s ktorou sa ale rozišiel. Neskôr mu  bola sympatická Daisy Wicková z Brennanovej tímu v Jeffersonovom Inštitúte, ktorú však na žiadosť Cam vyhodil, ale hneď potom pred všetkými členmi tímu pobozkal. Neskôr ju požiadal o roku a ona súhlasila.