bohate-leto header

Krátke pravidlá súťaže Bohaté leto s TV JOJ

Účelom súťaže BOHATÉ LETO S TV JOJ je propagácia vysielania televíznych programových služieb ,,JOJ GROUP”, podpora a propagácia predaja elektronických služieb vysielateľa na portáli JOJ.SK (rik.joj.sk, bl.joj.sk), ako aj podpora a propagácia elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange, spoločnosti Telekom, spoločnosti O2.

Organizátor a technický poskytovateľ súťaže je MegaVox, s.r.o. Marketingoví partneri sú - Orange, Telekom, O2. Súťaž je dostupná prostredníctvom SMS zo sietí spoločností Orange, Telekom a O2 a prostredníctvom volania na atx z mobilných sietí spoločností Orange, Telekom, O2 a 4ka.

Spotrebiteľská súťaž s názvom BOHATÉ LETO S TV JOJ bude trvať v termíne od 1.7.2018 do 16.9.2018 a diváci TV JOJ a zákazníci portálu hrajú o výhru minimálne 30.000,- Eur. Zákazníci sa do spotrebiteľskej súťaže môžu zapojiť prostredníctvom zaslania SMS odoslaných na bezplatné číslo 987.

Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži je zakúpenie si minimálne 30 JOJ kreditov určených na pozeranie digitalneho obsahu vysielateľa. Za každú odoslanú SMS, resp. telefonát získa zákazník JOJ kredity (JK) a zároveň aj žreby, ktoré slúžia ako základ súťaže. Za 30 JK si môže pozrieť živé vysielanie TV RIK na rik.joj.sk a za 1 JK môže odoslať sms cez sms bránu marketingových partnerov.

SMS a spoplatnenie odpovednej správy

SMS príkaz

Získané žreby

Získané JK

Cena

JOJ

1

30

2 Eur

PLUS

3

60

4 Eur

KREDIT

1

30

2 Eur

 

Spoplatnenie SMS - Vedomostný kvíz

SMS príkaz

Získané žreby

Získané JK

Cena

A

1

30

2 Eur

B

1

30

2 Eur

 

Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 987 je 0 Eur. Ceny sú s DPH.

SMS príkazy sú vždy účtované tak, ako je vyššie uvedené, okrem prípadov, ak organizátor vyslovene uvedie, že v daný deň, alebo v určenom časovom období, je jeden konkrétny a zároveň prvý sms príkaz zadarmo, alebo účtovaný sumou 1 Eur s DPH.

V prípade ak budú v sms správach komunikované iné sms príkazy, ako vyššie uvedené tak platí, že za sms v hodnote 2 eur si zákazník zakúpi 30 JK a za sms v hodnote 4 Eur si zákazník zakúpi 60 JK.

Trvanie súťaže

Súťaž má jeden “hlavný herný cyklus”, ktorý   začína 1.7.2018 a končí 16.9.2018. Počas trvania súťaže môže organizátor určiť – definovať ďalšie časové obdobia – „malé herné cykly“. O každom malom hernom cykle súťaže budeme informovať prostredníctvom vysielania JOJ GROUP, na webe bl.joj.sk, rik.joj.sk alebo prostredníctvom informačných SMS.

Žrebovanie

Žrebovanie za hlavný herný cyklus prebehne po ukončení súťaže na obrazovke TV JOJ a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v celej súťaži. Do žrebovania bude zaradené telefónne číslo s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Žrebovanie za malé herné cykly budú prebiehať následujúci deň po ukončení malého herného cyklu a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v poslednom ukončenom malom hernom cykle. Do žrebovania za daný malý herný cyklus bude zaradené len telefónne číslo, ktoré v tom danom malom hernom cykle za ktorý sa žrebuje získalo aspoň jeden žreb (bola poslaná sms z jeho telefónneho čísla). Toto telefónne číslo bude zaradené do žrebovania s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Výhry

Garantovaná výhra za hlavný herný cyklus je minimálne 30.000,- Eur.

Doplnkové výhry za malé herné cykly budú komunikované vo vysielaní TV JOJ, na rik.joj.sk, bl.joj.sk, resp. komunikované v sms správach. Poskytnuté výhry sú výhry pred zdanením a podliehajú zdaneniu v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmu.

Informácie o JOJ kreditoch

Na zistenie stavu JK získaných v súťaži a stiahnutie obrázkov pošle zákazník sms s textom STIAHNI na cislo 987. Pre použitie JK na zaslanie sms cez sms bránu sa prihláste tu.

Účastník, ktorý si zakúpil JK môže tieto využiť na živé sledovanie TV RIK vysielanej na rik.joj.sk. Za 30 JK môže užívateľ sledovať TV RIK počas doby 24 hodín od chvíle prihlásenia. Ak chce sledovať živé vysielanie TV RIK na rik.joj.sk, tak na tomto webe vloží cez formulár tel. číslo, z ktorého si zakúpil JK. Po vložení bude číslo následne overené v systéme. Ak sa na ňom nachádza dostatočný počet kreditov (JK) tak dostane bezplatnú sms s overovacím kódom, ktorý vloží do formulára a bude mu spístupnené živé vysielanie TV RIK.

Pokiaľ na čísle nebude dostatočný počet JK, alebo nebudú žiadne JK, tak dostane na webe výzvu na zakúpenie JK. „Posli KREDIT (JOJ) na 987. Cena 2 Eur.“ Po zakúpení JK opätovne prebehne proces autorizácie.

Vypnutie bezplatných informačných správ o súťaži

Zákazníci, ktorí sa zapoja do súťaže, budú počas jej trvania informovaní automatickými bezplatnými sms správami o možných prémiách, bonusoch atď.

Vypnutie týchto info sms je možné:

  • Bezplatne zaslaním sms s textom STOP na bezplatné číslo 987 - najrýchlejšia možnosť.
  • Zaslaním krátkej stručnej žiadosti e-mailom na adresu office@megavox.sk
  • Zavolaním na infolinku: 0906 099 986 (operátor prac dni. 9:00 - 16:00)

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov