krimi súťaž

Výhra 550 eur: aktuálna otázka (pondelok 04.01.2021)

Tešíme sa spolu s vami, že naša vedomostná súťaž je u vás obľúbená a my môžeme aj naďalej rozdávať zaujímavé finančné výhry.

A preto tu máme pre vás aj dnes aktuálnu súťažnú otázku:

Súťažná otázka (pondelok 04.01.2021): Daň z motorových vozidiel sa platí za ....:

A: osobné automobily

alebo 

B: pracovné stroje 

Pošlite odpoveď v tvare KRIMI medzera A alebo KRIMI medzera B na 7504.

SMS správy môžete posielať do nasledujúceho dňa do 17:00 hod.

Výhercu 550 eur budeme telefonicky kontaktovať a meno zverejníme vo večernej relácii KRIMI.

Veľa šťastia!