krimi súťaž

Výhra 550 eur: aktuálna otázka (piatok 08.01.2021)

Pre tých, ktorí nestihli naše večerné KRIMI, pripomíname súťažnú otázku, ktorá má hodnotu 550 eur.

Súťažná otázka (piatok 08.01.2021):

Aké je heslo policajného zboru?

A: pomáhať a chrániť

alebo 

B: pomáhať a dávať

Pošlite odpoveď v tvare KRIMI medzera A alebo KRIMI medzera B na 7504.

SMS správy môžete posielať do nasledujúceho dňa do 17:00 hod.

Výhercu 550 eur budeme telefonicky kontaktovať a meno zverejníme vo večernej relácii KRIMI.

Veľa šťastia!