krimi súťaž

Výhra 550 eur: aktuálna otázka (utorok 12.01.2021)

Pre tých, ktorí nestihli naše večerné KRIMI, pripomíname súťažnú otázku, ktorá má hodnotu 550 eur.

Súťažná otázka: (utorok 12.01.2021)

Akú skratku evidenčného čísla áut má mesto Komárno?

A: KN

alebo 

B: KK 

Pošlite odpoveď v tvare KRIMI medzera A alebo KRIMI medzera B na 7504.

SMS správy môžete posielať do nasledujúceho dňa do 17:00 hod.

Výhercu 550 eur budeme telefonicky kontaktovať a meno zverejníme vo večernej relácii KRIMI.

Veľa šťastia!