krimi súťaž

Výhercovia

Výhercovia:

 • 1. kolo: Veronika, Bratislava
 • 2. kolo: Vincent, Jelšava
 • 3. kolo: Gábor, Galanta
 • 4. kolo: Peter, Michalovce
 • 5. kolo: Imrich, Prešov 
 • 6. kolo: Eva, Ružomberok 
 • 7. kolo: Ján, Košice
 • 8. kolo: Libor, Stará Turá
 • 9. kolo: Terézia, okr. Trnava
 • 10. kolo: Marieta, okr. Nitra
 • 11. kolo: Vladimír, Banská Štiavnica 
 • 12. kolo: František, okr. Prievidza
 • 13. kolo: Marta, Hurbanovo
 • 14. kolo: Juraj, okr. Pezinok
 • 15. kolo: Marek, okr. Ružomberok
 • 16.kolo: Janette, okr. Nové Zámky
 • 17. kolo: Marcela, Šahy 
 • 18. kolo: Katarína, Prešov (bonusová výhra 550 eur)
 • 19. kolo: Vojtech, Dunajská Streda (výhra 550 eur)
 • 20. kolo: Margita, okr. Malacky (výhra 550 eur)
 • 21. kolo: Milan, okr. Senica (výhra 550 eur)
 • 22. kolo: Ivan, okr. Snina (výhra 550 eur)
 • 23. kolo: Mária, okr. Kežmarok (výhra 550 eur)
 • 24. kolo: Miroslav, okr. Nitra (výhra 550 eur)
 • 25. kolo: Mária, okr. Trnava  (výhra 550 eur)
 • 26. kolo: Daniel, okr. Prievidza (výhra 550 eur)
 • 27. kolo: Lucia, okr. Malacky (výhra 600 eur)
 • 28. kolo: Vladimír, okr. Bratislava (výhra 550 eur)
 • 29. kolo: Marta, okr. Zvolen (výhra 600 eur)
 • 30. kolo: Oľga, okr. Lučenec (výhra 600 eur)
 • 31. kolo: František, okr. Rožňava (výhra 600 eur)
 • 32. kolo: Viliam, okr. Nové Zámky (výhra 600 eur)
 • 33. kolo: Ján, okr. Svidník (výhra 600 eur)
 • 34. kolo: Jozef, okr. Košice (výhra 600 eur)
 • 35. kolo: Juraj, okr. Trnava (výhra 600 eur)
 • 36. kolo: Irena, okr. Prievidza (výhra 700 eur)
 • 37. kolo: Emília, okr. Prešov  (výhra 700 eur)
 • 38. kolo: Ružena, okr. Hlohovec (výhra 600 eur)
 • 39. kolo: Peter, okr. Nitra (výhra 600 eur)
 • 40. kolo: Radislav, okr. Lučenec (výhra 600 eur)
 • 41. kolo: Dominika, okr. Prievidza (výhra 600 eur)
 • 42. kolo: Jana, okr. Rimavská Sobota (výhra 600 eur)
 • 43. kolo: Miroslava, okr. Nové Mesto nad Váhom (výhra 700 eur)
 • 44. kolo: Timea, okr. Nitra (výhra 700 eur)
 • 45. kolo: Jana, okr. Žilina (výhra 700 eur)
 • 46. kolo: Patrícia, okr. Nitra (výhra 600 eur)
 • 47. kolo: Janka, okr. Ilava (výhra 600 eur)
 • 48. kolo: Veronika, okr. Bratislava (výhra 700 eur)
 • 49. kolo: Katarína, okr. Svidník (výhra 600 eur)
 • 50 kolo: Róbert, okr. Banská Bystrica (výhra 800 eur)
 • 51. kolo: Irena, okr. Humenné (výhra 800 eur)
 • 52. kolo: Mária, okr. Levice (výhra 800 eur)
 • 53 kolo: Mária, okr. Spišská Nová Ves (výhra 600 eur)
 • 54 kolo: Jozef, okr. Kežmarok (výhra 600 eur)
 • 55 kolo: Helena, okr. Galanta (výhra 600 eur)
 • 56 kolo: Ladislav, okr. Košice (výhra 600 eur)
 • 57. kolo: Lívia, okr. Trnava (výhra 800 eur)
 • 58 kolo: Marta, Bánovce nad Bebravou (výhra 800 eur)
 • 59. kolo: Júlia, okr. Nové Zámky (výhra 800 eur)
 • 60. kolo: Dáša, okr. Topoľčany (výhra 600 eur)
 • 61. kolo: Marián, okr. Bardejov (výhra 600 eur)
 • 62. kolo: Klára, okr. Spišská Nová Ves (výhra 600 eur)
 • 63. kolo: Ján, okr. Trnava (výhra 700 eur)
 • 64. kolo: Ladislav, okr. Rožňava (výhra 700 eur)
 • 65. kolo: Helena, okr. Komárno (výhra 850 eur)
 • 66. kolo: Jarmila, okr. Brezno (výhra 850 eur)
 • 67. kolo: Ján, okr. Vranov nad Topľou (výhra 700 eur)
 • 68. kolo: Anna, okr. Veľký Krtíš (výhra 700 eur)
 • 69. kolo: Csaba, okr. Komárno (výhra 700 eur)
 • 70. kolo: Valéria, okr. Spišská Nová Ves (výhra 700 eur)
 • 71. kolo: Peter, okr. Bratislava (výhra 900 eur)
 • 72. kolo: Beáta, okr. Trenčín (výhra 900 eur)
 • 73. kolo: Darina, okr. Gelnica (výhra 900 eur)

MAREC:

 • 1. kolo: Margita, okr. Prievidza (výhra 900 eur)
 • 2. kolo: Anna, okr. Žilina (výhra 900 eur)
 • 3. kolo: Ján, okr. Bardejov (výhra 900 eur)
 • 4. kolo: Vladimír, okr. Žiar nad Hronom (výhra 950 eur)
 • 5 kolo: Martina, okr. Košice (výhra 950 eur)
 • 6. kolo: František, okr. Prievidza (výhra 950 eur)
 • 7. kolo: Iveta, okr. Trenčín (výhra 1000 eur)
 • 8. kolo: Andrea, okr. Detva (výhra 1000 eur)
 • 9. kolo: Ružena, okr. Šaľa (výhra 1000 eur)
 • 10.kolo: Helena, okr. Rimavská Sobota (výhra 1000 eur)
 • 11. kolo: Anna, okr. Námestovo (výhra 1000 eur)
 • 12.kolo: Jozef, okr. Trebišov (výhra 1000 eur)
 • 13. kolo: Irena, okr. Košice (výhra 1000 eur)

APRÍL:

 • 1 kolo: Štefánia, okr. Malacky (výhra 1200 eur)
 • 2 kolo: Marta, okr. Dunajská Streda (výhra 1000 eur)
 • 3 kolo: Klaudia, okr. Trebišov (výhra 1000 eur)
 • 4 kolo: Michal, okr. Humenné (výhra 1000 eur)
 • 5. kolo: Tibor, okr. Trnava (výhra 1000 eur)
 • 6. kolo: Juraj, okr. Snina (výhra 1000 eur)
 • 7. kolo: Anna, okr. Detva (výhra 1000 eur)
 • 8. kolo: Nina, okr. Bratislava (výhra 1000 eur)
 • 9. kolo: Kristína, okr. Ružomberok (výhra 1000 eur)
 • 10. kolo: Dáša, okr. Zvolen (výhra 2000 eur)
 • 11. kolo: Dominik, okr. Košice (výhra 1000 eur)
 • 12. kolo: Alexander, okr. Nové Zámky (výhra 1000 eur)
 • 13. kolo: František, okr Bratislava (výhra 2000 eur)
 • 14. kolo: Anna, okr. Banská Bystrica (výhra 2000 eur)
 • 15. kolo: Zuzana, okr. Bratislava (výhra 1000 eur)