FOTO: Dom sa zmenil na nespoznanie: Takto teraz vyzerajú izby u Rodinovcov!