Nasi - Gregor Miler Tomas Rodina

Tomáš Rodina

(Gregor Miler, 18)

Tomáš je ako najstarší syn najkomplexnejšia osobnosť spomedzi svojich
bratov. Je citlivý, trocha nedotklivý, obdarený bujnou fantáziou a veľmi
plachý. Jeho život prebieha najmä v jeho hlave, preto ho občas obviňujú
z toho, že je samotár a nie je pozorný voči potrebám iných. Vďaka svojej
predstavivosti však môže vybuchnúť ako ohňostroj a je zároveň vtipný,
robí dvojzmyselné narážky a rád nahlodáva psychiku ostatných. Tomáš
práve prichádza do puberty a hoci bol predtým pomerne nenáročný,
teraz do seba hádže astronomické množstvá potravín, na základe čoho
tiež odhalí svoj kulinársky talent.