Sestry Haasové na nože! Jedna druhú takmer dobila valčekom na cesto!