Kuriózny prípad bigamie na Slovensku: Muž býva s dvomi ženami!