Mgr. Petra Arslan-Šinková

Pýtajte sa Mgr. Petry Arslan-Šinkovej

psychologička, spolumajiteľka súkromnej škôlky, riaditeľka poradenského centra pre deti a rodičov
Psychologička, spolumajiteľka súkromnej škôlky Fantastické detské centrum, riaditeľka poradenského centra pre deti a rodičov - Centrum Dr. Sindelar
Som psychologička, venujem sa predovšetkým poradenstvu pre deti, mládež a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania. Ťažisko mojej práce je predovšetkým v predchádzaní porúch učenia a koncentrácie u detí vo veku už materskej školy, diagnostika a náprava príčin porúch učenia a koncentrácie.