Hádka rodičov pred dieťaťom

Hádky rodičov pred deťmi: Prospievajú im alebo ubližujú?

Verili by ste, že konfrontácia rodičov pred očami detí, je pre ne vlastne prospešná? Samozrejme závisí aj na forme a obsahu toho, čo pred deťmi riešite...

Väčšina rodičov sa riadi heslom: „Nie pred deťmi!“ A tak problémy a nezhody s partnerom rieši za zavretými dverami detskej izby. Napokon sa „usmiati“ a dohodnutí rodičia tvária, že sa dohodli a vo všetkom zhodli. Dieťa z toho však môže mať v hlave riadny guláš. Videlo rodičov počas konfrontácie, ale nevidelo spôsob, akým sa všetko vyriešilo. A zrazu sa zjavia a obaja tvária, že je všetko v poriadku. Tak teda zásadná otázka: Hádať či nehádať sa pred deťmi?

Keďže väčšina z nás bola vychovávaná tak, že rodičia sa hádali za zatvorenými dverami (hoci sme ich počuli a zapchávali si uši), tvrdenie, že konfrontácia pred očami detí je pre ne prospešná, sa môže zdať mnohým neuveriteľná. Ako argument by mohlo obstáť tvrdenie, že predsa konflikty nie sú vhodné pre krehký emocionálny vývin dieťaťa.

Pripravte dieťa na konflikty: Nevyhne sa im!

Psychológovia však prichádzajú s novým tvrdením, ktoré je aj na prvý pohľad celkom logické: Niektoré slovné konfrontácie, v prítomnosti dieťaťa, môžu byť pre neho prospešné. Naopak, ak dieťa nebýva svedkom konfrontácie-diskusie-riešenia či kompromisu, do sveta vstupuje nepripravené na situácie, ktorým sa v živote a v kolektíve určite nevyhne.

Tieto doslova modelové situácie totiž dieťa naučia nasledovné:

  • Každý z nás je individualita, osobnosť a môže mať na vec odlišný názor
  • Každý má právo nahlas pomenovať a vyjadriť svoje pocity
  • Spôsob, akým komunikujete s partnerom a (a na to pozor!) ukazuje dieťaťu, ako má konštruktívne riešiť konflikty. Rodič slúži opäť ako vzor. Všimnite si, že podobným spôsobom rieši konflikty so svojimi rovesníkmi.
  • Spôsob, akým dospejete ku kompromisu uplatní aj vo svojich súkromných konfrontáciách

Rodič ako vzor

Takže otázka už neznie: Hádať sa pred deťmi? Ale skôr takto: Ako sa „hádať“ pred deťmi? A tu nastáva problém... Mnoho dospelých totiž nevie v takýchto kritických a vypätých situáciách „správne“ reagovať. Aj keď od svojho dieťaťa takéto správanie, ktoré sám neovláda, vyžaduje.

Pri konfrontácii by ste sa teda určite mali vyhnúť nasledovnému:

  • Nezvyšujte hlas, aj keď debata môže byť o niečo vášnivejšia, čo je pochopiteľné
  • Neskáčte si do reči, nechajte partnera povedať svoj názor, potom využite svoj priestor a povedzte svoj
  • Nepoužívajte osočujúce či znevažujúce výrazy a vyhnite sa aj slovným spojeniam typu: "Ty vždy...", "Prečo ZASE...", "Ty nikdy...".
  • Snažte sa pred dieťaťom dohodnúť a nájsť riešenie, s ktorým budete obaja spokojní. Alebo sa dohodnite, že si veci ešte premyslíte a k problému sa vrátite neskôr. Dbajte o to, aby dieťa videlo, že ste sa „neskôr“ dohodli
  • Samozrejme existujú témy a debaty, ktoré sú pre deti nevhodné. Ak nechcete, aby vaše dieťa počulo niečo, čo sa ho naozaj netýka, tak potom si s partnerom dohodnite heslo, ktoré bude znamenať "Nechajme si to na neskôr", a s debatou radšej vôbec nezačínajte

Aký je váš názor na hádky pred očami detí? Spýtali sme sa vás na našej facebookovskej stránke, a tu sú vaše odpovede:

„Hádať sa treba, však aj s deťmi sa občas hádame... Nikto a nič nie je dokonalé a aspoň vidia aj deti, že aj medzi dospelými to nie je vždy ideálne, aspoň budú vedieť, čo a ako v živote.“

Lucia

„Závisí, akým spôsobom sa partneri hádajú, či tam nie sú urážlivé slová, či tam nie je zhadzovanie partnera, či sa vyťahujú veci z minulosti. V tomto prípade sa určite radšej pred deťmi nehádať. Malé „prekáračky“ sú neškodné, treba si vedieť určiť hranice.“

Jana

„Súhlasím s názorom, že problémy rodičov by sa hádkami nemali riešiť pred deťmi. Ale ak už k tomu príde, nech potom dieťa vidí aj to, že sa rodičia udobrili.“

Zuzana

„Pokiaľ sa tomu dá zabrániť, tak sa pred deťmi radšej netreba hádať. Viem to z vlastnej skúsenosti, lebo ešte teraz si pamätám na ten zlý pocit, keď som počula hádať sa svojich rodičov. Pre dieťa je to nepríjemné. To, ako to funguje vo svete dospelých, sa dá dieťaťu ukázať aj inak, než hádkami.“

Jessica

„Zlatá stredná cesta - ani hrať divadielko pred deťmi, že sme „jedna veľká šťastná rodina“ nie je ideálne. Prípadný rozchod deti potom ťažko zvládajú. A asi ani hádzanie tanierov a krik pred deťmi nie je to pravé orechové. V každom vzťahu sú problémy a nezhody, treba nájsť ten správny spôsob hľadania kompromisov, pokojne aj pred deťmi! Ale bez kriku a násilia...“

Zuzana