film

O súťaži

Pošlite SMS správu v tvare A alebo B na číslo 7505.

Za správnu odpoveď získa divák 1 až 15 žrebov podľa otázky, ktorú zodpovie.
Za nesprávnu odpoveď divák nezíska žiadny žreb.
Koľko žrebov divák na telefónnom čísle získa, toľko krát bude v žrebovaní za daný deň.Výhercu súťaže zverejníme už zajtra na stránke www.joj.sk

Čím viac správnych odpovedí pošlete, vaša šanca na výhru bude väčšia. Cena SMS spravy 1,60 Eur s DPH. Viac informacii na film.joj.sk