Červený pes

Výherca s filmom Červený pes!

Poznáme výhercu ďalších 500 eur. Zapojiť ste sa mohli jednoducho. Stačilo sledovať

v nedeľu premiéru filmu Červený pes a poslať správnu odpoveď na otázku.

Kde sa odohráva dej filmu Červený pes? Správna odpoveď bola A- v Austrálií.

Spomedzi všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali jedného výhercu, ktorému

srdečne gratulujeme.

Výhercom sa stáva pani Marcela z Turzovky.

Gratulujeme!