Arogancia moci je na zaplakanie: Neuveríte, čím sa Patrícii vyhrážala mužova právnička!