ROMAN OSTROVSKÝ

Roman Ostrovský

(Milo Král)

Roman Ostrovský je kriminalista v pravom slova zmysle. Poctivý i ľudský, dôveryhodný,  ochotný v mene svojho poslania položiť aj život. Nebezpečnou stránkou jeho povahy je jeho prílišná ambicióznosť, ktorá mu občas môže podrážať nohy. Niekedy koná podľa hesla, účel svätí prostriedky, a to nemusí byť vždy tou najlepšou cestou. Má komplikovaný osobný život, v ktorom momentálne prevláda strach, sklamanie a pocit viny.