Erika Barkolová s rodičmi zaspievala krásnu skladbu: Budete mať slzy na krajíčku!