Vymena pic

SHOW VÝMENA prebieha v priestoroch typických pre súťažiacu rodinu alebo kolektív, tzn. v domácnosti, na pracovisku, v telocvični a pod.. Súťažiaci sú najmenej traja a maximálne štyria hráči.

Princípom hry je výmena starých vecí a spotrebičov za nové.  Cieľom hry je, aby súťažiaci správne odpovedali na súťažné otázky a vyhrali nové veci a spotrebiče, ktorými si môžu zmodernizovať svoje prostredie. Na zvýšenie možnosti výhry majú súťažiaci k dispozícii počas celej hry „žolíka“. Žolíka môžu súťažiaci použiť v priebehu celej hry iba raz. Hra skončí, keď súťažiaci zodpovedajú na otázky vo všetkých troch kolách, alebo po hre o záchranu.

Hra má 3 súťažné kolá, ktoré tvoria otázky a možnosti odpovede.  V každom súťažnom kole sa hrá o zámenu jedného z troch starých predmetov. 
Ak súťažiaci ktorékoľvek súťažné kolo vyhrajú, výhra z tohto kola im zostáva garantovaná a to bez ohľadu na úspešnosť i neúspešnosť v ostatných súťažných kolách hry. 
V prípade, že súťažiaci ktorékoľvek súťažné kolo prehrajú, prichádzajú o predmet, ktorý ponúkli do zámeny a o ktorý sa v danom súťažnom kole hralo. 
Ak súťažiaci prehrajú všetky súťažné kolá, hrajú o záchranu jedného zo svojich starých predmetov, ktorý môžu získať naspäť splnením jednoduchej úlohy zadanej moderátorom priamo na mieste hry. 

V prípade, že súťažiaci vyhrajú všetky súťažné kolá, získajú okrem výhier z výmeny i predmety, staré veci a spotrebiče, ktoré sami ponúkli do výmeny. 
Pravidlá hry:

Hrajú vždy traja alebo štyria súťažiaci vrátane kapitána v danom čase v 3 súťažných kolách. Na začiatku hry si súťažiaci vyberú predmety do výmeny. Cieľom hry je, aby si súťažiaci udržali všetky predmety (staré i nové), ktoré vybrali do hry, teda v každom súťažnom kole, a to tak, že spomedzi ponúkaných možností odpovede na každú otázku v jednotlivých kolách zvolia správnu odpoveď.