Pravidlá

Do Domu snov prišli Vyvolení po štvoriciach a v týchto skupinách si medzi sebou zvolili jedného, ktorý dom dočasne opustí a ide na stáž. 4 súťažiaci tak absolvujú odborné zaškolenie, aby Vyvolení s odbornou pomocou dokázali kvalitne vybudovať Dom snov.

Začiatkom týždňa si Vyvolení medzi sebou volia STAVBYVEDÚCEHO, ktorý sa automaticky sťahuje do luxusnej maringotky, ale zároveň sa stáva prvým ohrozeným v sobotňajšom Súboji. Zvolený stavbyvedúci komunikuje plány na najbližší týždeň so stavebným dozorom a zároveň je zodpovedný za splnenie plánu a má rozhodujúce slovo pri jeho plnení medzi ostatnými Vyvolenými. Následne stavbyvedúci volí dvoch kuchárov, z ktorých jeden sa s ním stretne v Súboji.

Každú stredu sa Vyvolení ocitnú v KRUHU PRAVDY, kde si úprimne zoči-voči vysvetlia udalosti uplynulých dní a zároveň spomedzi seba volia najobľúbenejšieho Vyvoleného a najmenej obľúbeného. Najobľúbenejší dostáva výhodu a štáb mu splní jedno želanie. Na konci týždňa si stavbyvedúci vyberá jedného z robotníkov do Súboja a ten si následne vyberie jedného z dvojice kuchárov, ktorý s ním zabojuje o prežitie. Takto sa trojica vstupujúca do Súboja uzatvorí.

Každú sobotu sa všetci Vyvolení presunú do televízneho štúdia, kde sa stávajú svedkami SÚBOJa troch ohrozených súťažiacich. Prvý z nich sa má šancu zachrániť svojou šikovnosťou, o osude ostatných dvoch musia rozhodnúť jednohlasným verdiktom ostatní obyvatelia Domu snov. Hlasovať budú dovtedy, kým sa nezhodnú na jednom mene, ktoré šou opustí.