zostali-sme-doma_header

Formulár Zostali sme doma - Prihlasujem osobu mladšiu ako 16 rokov

Vyhlasujem, že som zákonným zástupcom dieťaťa, ktorého osobné údaje uvádzam nižšie, že som osoba staršia ako 18 rokov, a že som si pozorne prečítal/a podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Slovenská produkčná a. s., ako zákonný zástupca dotknutej osoby som si vedomý/á jej práv vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.