1890 - Janos Marton Jan Kolenik

Detektív János Marton

Detektív János Marton

(Ján Koleník)

Slávny detektív -  slobodný elegán z Pešti. Má mimoriadny pozorovateľský talent a cit pre detail, analýzu a dedukciu; ako i vášeň pre najnovšie kriminalistické metódy a technické vynálezy. Je si dobre vedomý svojich kvalít a vie aj to, že skromnosť nie je jednou z nich. Vlastne ho trochu otravuje, že všetci, s ktorými musí spolupracovať, sú vždy o krok za ním... Je ambiciózny, v práci nerobí chyby (a keď už, tak to veľmi ťažko nesie a nerád ich priznáva). Potrpí si na svoj vzhľad, hygienu, telesnú formu a fyzickú kondíciu. Dokáže si rozkázať takmer vo všetkom a okrem vlastnej márnivosti má len jednu jedinú slabosť - ťažko odoláva pekným ženám. ..