Hody so slaninou sa končia: Schudneš, alebo zomrieš!

Nadváha Janovho otca je viac ako životu nebezpečná.

„Schudneš, alebo zomrieš,“ vraujú Janovho otca lekári. Namiesto ľútosti sa však mladší farmár pozerá na vec aj logicky: „A čo si si vybral?“ Po vtipoch na otcov účet však prichádza aj vážna debata. Ukončené slaninové hody, trochu pohybu a vylúčenie jedla po 17. hodine by mohli urobiť nejaké zázraky. Ešte predtým však treba byť opatrný. Na chrbát si musí Bučko uviazať tenisovú loptičku, aby v polohe na chrbte nezaspal a nezadusil sa. „To ja nie som sprostá. Môže umreť,“ konštatuje starká použijúc svoj sedliacky rozum.