Klára sekala ľad sama, gentleman Jano sa držiac svojho hesla prizeral!

Jano je presvedčený, že sa žena na farme musí narobiť viac.

Jožkova nevesta Klára a najstarší syn z rodu Bučkovcov Jano si spolu od prvého dňa nesadli a napätie medzi nimi neutícha ani po tom, keď si od seba dajú týždňovú pauzu. Naopak, obaja sú akoby nabití novou energiou, pripravení na ďalšie opodstatnené konflikty. Tento raz sa však Klára do žiadneho ostrého slovného súboja nepustila a to napriek tomu, že by naň mala pádny dôvod.

Na Sihle totiž udrela tuhá zima a cestička k rodinnému domu je zaliata zmrazenou vodou. Aby Klára mohla s kočíkom prejsť čo najbezpečnejšie, musí sa ľadu zbaviť, no kdežeby sa pomoci dočkala od najrobotnejšieho chlapa Sihly. „Ženy na dedine sa viacej narobia, musia mať ruky ako konská šija,“ tvrdí Jano a v zmysle tohto presvedčenia necháva Kláru sekať ľad samú. Čerstvá mamička sa však situáciou nenecháva vyprovokovať a povinnosť si odbíja bez zbytočných slov, načo by sa aj do slovného súboja púšťala, veď Janovu galantnosť zaberá kamera, ktorá jej ešte pred pár týždňami tak prekážala.

Aj keď Klára takmer celú prácu urobila sama, Jano má na jej „makačku“ s ľadom iný pohľad: „Ešte ona bude pindať, že tu trošku čakan chytila, trošku porúbala.“ Ako už Jano povedal, ženy proste na farme musia robiť viac ako chlapi a toto žena z mesta nikdy nepochopí! Klára sa však na Janovu neochotu pozerá s nadhľadom. „Či mi pomohol? Trikrát do toho kopol a to bolo celé,“ hovorí. Kočík je však na svojom mieste a Slovensko už taktiež vie, aký je ten Jano skutočný gentleman.