Erika

Na JOJku sa vracajú vaše obľúbené Črepiny* s Erikou Barkolovou!

Čítajte a dozviete sa viac.

Pred pár dňami prebehla médiami informácia, že sa na obrazovky televízie JOJ vracia erotický magazín Črepiny*. Autor článku sa odvolával na stanovisko generálneho riaditeľa JOJ GROUP Marcela Gregu týkajúce sa imidžu televízie. „To, čo nás v súčasnosti trápi najviac, je brand TV JOJ. Sú tam aj také atribúty, ktoré by sme neradi pri našej značke vnímali v budúcnosti, ako je napríklad, že je nedôveryhodná, prípadne vulgárna a nevhodná pre deti,“ povedal v jednom z rozhovorov pre médiá. Konkrétny článok nepriamo uvádzal, že nastavenie JOJky ako rodinnej televízie je v rozpore s nasadením erotickej relácie do vysielania. Zaujímavé pritom je, že do úlohy samozvaného mediálneho odborníka sa postavil novinár, ktorý by mal svojim čitateľom len sprostredkúvať informácie. Tie by navyše podľa novinárskeho kódexu, ktorý pozná každý novinár, mali byť pravdivé a relevantné.

Skutočnosť je taká, že relácia Črepiny* s moderátorkou Erikou Barkolovou nijakým spôsobom neohrozuje mravný vývoj detského a maloletého diváka, keďže sa bude vysielať o 22:30. Okrem toho je program označený piktogramom, ktorý určuje, pre aký vek je vhodný. "Podľa brandového prieskumu TV JOJ z novembra 2013 realizovaného každoročne na vzorke 1400 ľudí kombinovaný kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metodikami vyplynulo, že časti publika relácia podobného zamerania v primeranej podobe chýba. Premiérové časti Črepín s hviezdičkou sa tohto odporúčania držia. Črepiny s hviezdičkou nie sú jedinou reláciou, ktorú TV JOJ v rámci odporúčaní prieskumu a v rámci manažérskych rozhodnutí, ktoré realizujú strategické ciele TV JOJ, pripravuje do vysielania," uviedla hovorkyňa JOJ Group Lucia Kulihová.

Na Črepiny* sa môžete tešiť už od 22. júna. Sledujte joj.sk a viac sa dozviete už čoskoro!