Prihláste seba alebo svoje dieťa do šou Mama, ožeň ma!

Mamy a otcovia, pomôžte svojim deťom v náročnej dobe! Máte doma dcéru na vydaj, a aj tak je stále bez chlapa? Je váš syn osamelý dobrák, čo nevie nájsť tú pravú? Alebo vy sami hľadáte lásku na celý život?

Prihláste sa do obľúbenej a vynovenej šou „Mama ožeň ma“.

Vyhlasujem že som osoba staršia ako 18 rokov a Vyplnením a odoslaním formulára vyhlasujem, že som si pozorne prečítal/a podmienky spracúvania mojich osobných údajov spoločnosťou Slovenská produkčná a. s., ako dotknutá osoba som si vedomý/á svojich práv vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Upozorňujeme vás, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

** Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účel vedenia databázy kontaktov pre program "MAMA OŽEŇ MA" a za účelom môjho kontaktovania telefonicky alebo emailom ohľadne ponuky na účasť v programe " MAMA OŽEŇ MA " spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorý je vysielanie relácie " MAMA OŽEŇ MA " alebo do môjho odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobne údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a moje osobne údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie mojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.​