[multi] Moja mama - Martin Korbelič - Dovolenka gastro USA Kanada 62

Moja mama varí lepšie ako tvoja - prihlasujem seba a osobu mladšiu ako 16 rokov

Upozornenie: Osoby mladšie ako 16 rokov musia byť registrované rodičom / poručníkom / zákonným zástupcom. Ak sa chcete zaregistrovať, potrebujeme súhlas vášho rodiča / poručníka / zákonného zástupcu. Na uvedenú e-mailovú adresu rodiča / poručníka / zákonného zástupcu príde email s odkazom, na ktorý je potrebné kliknúť na prejavenie súhlasu s registráciou dieťaťa.

Tiež Vás upozorňujeme, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

** Súhlas so spracovaním osobných údajov rodiča
Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účel vedenia databázy kontaktov pre program "Moja mama varí lepšie ako tvoja" a za účelom môjho kontaktovania telefonicky alebo emailom ohľadne ponuky na účasť v programe "Moja mama varí lepšie ako tvoja" spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorý je vysielanie relácie "Moja mama vari lepšie ako tvoja" alebo do môjho odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania a práv ako dotknuté osoby. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobne údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a moje osobne údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie mojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

*** Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa / zákonného zástupcu
Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účel vedenia databázy kontaktov pre program "Moja mama varí lepšie ako tvoja" spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Dátum narodenia dieťaťa spracúva prevádzkovateľ z dôvodu opatrení pre nutnosť overenia veku dieťaťa a nutnosti súhlasu jeho zákonného zástupcu.

Vyhlasujem, že som zákonným zástupcom vyššie uvedenej dotknutej osoby, som starší ako 18 rokov a som oprávnený udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov vyššie uvedenej dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov a prevádzkovateľ je oprávnený spracovať moje osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Dátum narodenia a Adresa trvalého bydliska v súlade s ustanovením paragrafu 15(1) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a zákona č.36/2005 o rodine pre účely udelenia súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorým je vysielanie relácie "Moja mama varí lepšie ako tvoja" alebo do môjho odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobné údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie týchto osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.