[multi] Moja mama - Martin Korbelič - Dovolenka gastro USA Kanada 62

Moja mama varí lepšie ako tvoja - prihlasujem seba a osobu staršiu ako 16 rokov

Upozornenie: Osoby mladšie ako 16 rokov musia byť registrované rodičom / poručníkom / zákonným zástupcom. Ak sa chcete zaregistrovať, potrebujeme súhlas vášho rodiča / poručníka / zákonného zástupcu. Na uvedenú e-mailovú adresu rodiča / poručníka / zákonného zástupcu príde email s odkazom, na ktorý je potrebné kliknúť na prejavenie súhlasu s registráciou dieťaťa.

Tiež Vás upozorňujeme, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

** Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účel vedenia databázy kontaktov pre program "Moja mama varí lepšie ako tvoja" a za účelom môjho kontaktovania telefonicky alebo emailom ohľadne ponuky na účasť v programe "Moja mama varí lepšie ako tvoja" spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorý je vysielanie relácie "Moja mama vari lepšie ako tvoja" alebo do môjho odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobne údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a moje osobne údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie mojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

*** Vyhlasujem, že disponujem súhlasom druhej dotknutej osoby s uvedením jej mena, informácií o dátume narodenia a jej fotografie,ktorú týmto spolu so svojou osobou prihlasujem do formulára na reláciu Moja mama varí lepšie ako tvoja. Osoba, ktorú prihlasujem, je staršia ako 16 rokov. Týmto prehlasujem, že druhá osoba o tomto prihlásení vie a že som jej odovzdal(a) podmienky ochrany osobných údajov, informáciu že môže súhlas kedykoľvek odvolať a disponujeme súhlasom druhej osoby pre toto prihlásenie.