Na hrane - Eduard Heger

V relácii Na hrane bol len jeden hosť: Aké otázky dostal Eduard Heger?

Toto ste v televízii nevideli.