Nemocnica - Peter Pecha

MUDr. Marko Bernát

MUDr. Marko Bernát – Peter Pecha

Práve skončený lekár, ktorý sa na medicínu dostal protekčne a aj ju protekčne absolvoval. Jeden zo synov člena rady Henricha Bernáta. Marko má vážne problémy so sebaovládaním a agresiou. Trpí traumou z detstva, ktorá sa udiala medzi ním a jeho rodičmi, cíti sa nimi zradený, najmä svojou matkou. Práve to ho vedie k agresívnemu správaniu voči ženám.