Formulár

Prosím nezadávajte žiadne informáce o Vás alebo o iných osobách, ktoré by zahrňovali informácie o zdravotnom stave, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskej viere alebo o filozofickom presvedčení, ďalej genetické alebo biometrické údaje alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie. Naša spoločnosť dané údaje na žiadny účel nepotrebuje a bude nútená ich aj tak vymazať.