Súdna sieň ich spojila: Herci sú ako jedna rodina

Trávia spolu čas nielen pred kamerami, ale chodia i na spoločné akcie.

Na obrazovky televízie JOJ sa po dvoch rokoch vrátila Súdna sieň plná nový zaujímavých a pritom všedných prípadov z každodenného života. Pred súdmi má väčšina ľudí rešpekt, pretože znamenajú zväčša nejakú zmenu, nejaký záväzok, či koniec alebo nový začiatok. Prípadov, ktoré sudcovia riešia, je neúrekom. Nové epizódy Súdnej siene čerpajú svoje príbehy opäť z aktuálnych súdnych procesov, v ktorých sa objavujú prípady, ktoré nezahŕňajú len rozvody či zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, prípadne prerozdelenie majetku manželov po rozvode, ale aj také kauzy, ktoré sa zaoberajú prevýchovou mladistvých v reedukačných centrách, dedenie dlhov po nebohom partnerovi, námietky voči závetom, dedenie majetku v zahraničí, prehodnocovanie striedavej starostlivosti o dieťa a mnohé ďalšie. Zámerom Súdnej siene je priblížiť ľuďom ich práva i povinnosti.

​Herci, ktorí sa v Súdnej sieni objavujú, sú zohraný tím. Stretávajú sa spolu nielen pred kamerami či na chodbách televízie JOJ, ale sú natoľko súdržní, že spolu chodia aj na podujatia a akcie. Občas pôsobia ako jedna šťastná rodina, hoci na obrazovkách to tak vyzerať nemusí, pretože sudca má byť nestranný a nezávislý a obhajcovia musia hájiť záujmy svojich mandantov, takže častokrát pôsobia, že stoja proti sebe. Našťastie, život nie je o tom, čo je na kamere, ale začína práve vtedy, keď sa kamera vypne.

Tagy: Súdna sieň