Mgr. Mária Kopčíková

Pýtajte sa Mgr. Márie Kopčíkovej

Psychologička a laktačná poradkyňa

Som psychologička, pracovala som v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Už siedmy rok sa venujem mamám a otcom v rámci prípravy na rodičovstvo a tiež robím poradenstvo pri dojčení - som laktačná poradkyňa. K tomuto som sa dostala práve pri príprave našich kurzov a dojčenie je moja srdcovka.

Venujem sa tiež ženám, ktoré po pôrode, alebo aj neskôr, riešia nejaký problém s dojčením. Okrem toho sa venujem aj téme prípravy dieťaťa na vstup do školy.

Mám dve deti, takmer 7 a takmer 9 ročné.