Radostná správa! Sväťo Malachovský je už trojnásobný otec!

Pozrite si reportáž.