Adam

Andrej Urban

 (Daniel Žulčák )

Syn Hirschovej obete, Michala Urbana, ktorého smrť zasiahla jeho príbuzných silou víchrice. Z Andreja sa príliš skoro stala úplná sirota. Jeho detstvo, poznačené verejnou potupou, zachránil starý otec, ktorý Andreja prichýlil v horárni vo Vlčej doline. Tu nadobudol k prírode dôverný vzťah, vyštudoval lesnícku školu a časom vystriedal starého otca v starostlivosti o milovaný les. Pri horárni prevádzkuje záchrannú stanicu pre poranené zvieratá a je vedúcim projektu na ochranu a reintrodukciu vlka. Kým však on prednáša v zahraničí, doma jeho odporcovia predajú časť lesa spolu s poľovníckym kaštieľom a revírom do súkromných rúk sudcu Hirscha. Andrej sa však nemieni vzdať bez boja - je rozhodnutý spochybniť legálnosť predaja, zorganizovať petíciu a bojovať do posledného dychu.