Tomáš Bilík

Tomáš Bilík

(Milo Kráľ)

Tomáš je učiteľ na gymnáziu. Učí slovenčinu a angličtinu. S Emou sú spolu už 8 rokov, pomáhal jej vychovávať Simu. So Simou má kamarátsky vzťah. Dokonca Sima našla Tomáša Eme – chcela druhého otca. Tomáš má pocit, že vzťah s Emou prestáva po odchode Simony fungovať. Majú iné hodnoty, čo sa ukazuje až postupne. Do ich vzťahu vstupuje zásadný problém, ktorý sa však snažia vyriešiť, aj keď Ema v sebe iba ťažko hľadá odpustenie.