Vasiľ

Vasiľ

(Ady Hajdu)

Vasiľ je bratranec Žoltyho, ktorý je nevhodný pre život v súčasnom vlčom svete. Večný pesimista a „snílek“. Vasiľ je roztržitý a bojazlivý, no najväčšiu paniku má zo žien, však veľmi ich túži mať. Zhromažďuje veci, ktoré napokon nie je schopný vyhodiť. Aj keď je nešikovný až grambľavý, má výnimočnú pamäť. Je tak trochu smoliar, ktorý nedokáže vyťažiť z ťažko nadobudnutých vedomostí a často si sám svojím spôsobom riešenia problému ublíži. Vasiľ je rovnako lenivý ako Žolty, ale neschopný manuálne čokoľvek vytvoriť.