kriminalka-kraj_header

Kriminálka Kraj

Kriminálka Kraj prináša kvalitne vybudované zápletky, zaujímavé charaktery vyšetrovateľov, páchateľov aj obetí a jedno neobvyklé spojenie. Kraj, v ktorom všetci žijú a ktorý sám žije svojím tempom, má svoju vôňu a chuť. Jedno ovplyvňuje druhé a tak sú všetci súčasťou rovnakého sveta, len na opačných koncoch.

Kriminálka Kraj už názvom naznačuje, čo bude v jej obsahu dôležité. Základom sú zločiny, ktoré vyšetruje fiktívna krajská kriminálka, ale rovnako aj jedinečný kraj, v ktorom sa všetky prípady stanú – Záhorie.

Kraj charakteristický malebnými západmi slnka, sladkou vôňou viniča, piesočnou pôdou a borovicovými lesmi. Zároveň kraj tajomný, uzavretý, plný zamlčaných bolestí a niekedy až otrasných činov egoistických, ľahko manipulovateľných charakterov z rôznych sociálnych vrstiev. Kraj, v ktorom sa na krivdu nezabúda, ale vystaví sa za ňu účet aj s úrokmi.

Celý seriál je zameraný na naplnenie spravodlivosti a jednotlivé prípady otvárajú ťaživé témy, ktoré roky rezonujú v spoločnosti, no zmena k lepšiemu či riešenie problémov prichádza len veľmi pomaly. Ako každý kraj, aj tento bojuje so silnými predsudkami voči menšinám, slabej ochrane detí voči zneužívaniu, chýbajúcej rovnosti medzi pohlaviami, ale aj ďalšími citlivými otázkami.

Jednotlivé časti sa nesnažia moralizovať, len odhalením motívu a identity páchateľa poukázať na fakt, že sa nás tieto témy stále lokálne aj celospoločensky týkajú.

Ak niekto spácha zločin, je vysoko pravdepodobné, že bude vypátraný a potrestaný. Avšak sú zločiny, ktoré porušujú viac ako jedno z desiatich božích prikázaní a rovnako mnoho paragrafov trestného práva. Pri nich sú aj následky pre páchateľov hlbšie, horšie a trvalejšie. Nasleduje nielen trest od súdu, ale za niektoré zločiny aj úplné vylúčenie z komunity, v ktorej človek dovtedy žil, mal svoju povesť a dobré meno.