Petr Vicen - Adrian Jastraban (Kraj)

Petr Vicen

(Adrian Jastraban)

Zuzin bývalý manžel a súčasný šéf. Je Čech, ktorý žije na Slovensku od vysokej školy, ostal tu najmä kvôli Zuzane. Oceňuje, že aj po rozvode majú dobrý vzťah. Vzájomne sa rešpektujú. To ale neznamená, že občas na ňu nežiarli, hlavne, keď sa začne vyvíjať Zuzin vzťah – nevzťah s Janom. Petr je šéfom jednotky len krátky čas. Na jeho uvoľnené miesto vyšetrovateľa prichádza Jano. Petr má ako dlhoročný člen jednotky akceptáciu nadriadených, ale hlavne členov tímu. Zatiaľ nemal žiadny komplikovanejší prípad, na ktorom by si „vylámal šéfovské zuby“. Paradoxom je, že ich bývalá šéfka Jaroška, ktorej sa už nechcelo riadiť a mať funkciu, sa stala súčasťou tímu. Nielen Petr sa ešte občas pozabudne a správa sa k nej ako ku svojej nadriadenej.