Milacikovo header

Miláčikovo

Humor, originalita, informácie ale aj edukácia zábavnou formou

Novými cvičiteľmi psíkov budú v rubrike “Labky v pozore” otec s dcérou - Ján Löw s Martinou Pechovou zo Športového klubu policajtov K9. Obaja majú množstvo skúseností v oblastiach športových, špeciálnych ale aj v oblasti obranných prác a rôznych druhov súťaží. Hoci nemajú nadľudské schopnosti, rozumia psej reči a sú pripravení naučiť aj vás tento cudzí jazyk. Ján Löw je dlhoročný psovod PZ SR, inštruktor PZ SR pre špeciálne pachové práce na úseku zbrane, drogy, výbušniny (vo výslužbe), cvičiteľ prvého psa na vyhľadávanie bankoviek a cenín, cvičiteľ prvého psa na vyhľadávanie ploštíc posteľných, majster SR v špeciálnych pachových prácach, učiteľ kynológie na SOŠ Ivanka pri Dunaji, špeciálny pedagóg a etológ. Je veľmi obľúbený medzi svojimi zverencami či už ľudskými alebo zvieracím - aj pre svoj špeciálny prístup a veľký zmysel pre humor.

Martina Pechová je napriek mladému veku skúsená cvičiteľka psov. Zručnosti naberala pri profesionálnych služobných výcvikoch psov ako asistentka pri špeciálnych pachových prácach a v oblasti výcviku poslušnosti. Pôsobí aj ako profesionálny kynológ špeciálnych pachových prác. Aktívne sa zúčastňuje zásahov proti ploštici posteľnej na úseku špeciálnych pachových prác. Jej špecializáciou je výchova a socializácia šteniat. Propaguje pozitívne metódy, čím pomáha nastaviť správne základy pre zdravý psychický vývin šteniat.