Na hrane - Milan Krajniak a Ladislav Kamenický

Milan Krajniak verzus Ladislav Kamenický: Čo sa ich pýtali diváci?

Toto ste v televízii nevideli.