Nová záhrada Fero

FRANTIŠEK LAŠŠÁK - záhradný realizátor

Fero má 39 rokov, je dvanásť rokov ženatý a kým v detstve v jeho rodine prevládali muži, v jeho vlastnej prevládajú naopak ženy - manželka Vladimíra, dcéry Laura a Paula. Fero je Martinov dokonalý protiklad, aj keď v práci to nie je vidno. Vyštudoval ekonómiu, napriek tomu sa so svojim priateľom zo „základky“ dal dokopy, aby začali realizovať projekty záhrad. Oslovilo ho najmä to, že táto práca je stále kreatívna a kĺbená s navrhnutým nápadom, aktuálnou dostupnosťou, teoretickými možnosťami a zároveň s praktickou stránkou. S Martinom sa stretol už na základnej škole, neskôr na gymnáziu, v jednej triede, aj lavici. Práve tu mu Martin „otvoril oči“ a ukázal krásy záhrad.