Panelak - Robo Jakab

KAROL MÁZIK

(Robo Jakab)

Na scéne sa znovu objaví aj večný moták, ktorý pokazí aj to, čo sa nedá. S Danickou sa rozišli a šťastie bude opäť hľadať v náručí Angie. Či sa to stretne s pochopením, ukáže až čas.