(Lukáš Latinák)

Protekčný lenivec, čo nemusí, to neurobí.

Chlapec zo stredného Slovenska. V rebríčku hodnôt sú jeho osobné potreby na prvom mieste a prevyšujú aj policajné povinnosti. Potrebuje hlavne svätý pokoj, plné brucho a čo najmenej práce. Rád sa vyhne všetkému, čo by ho prinútilo zdvihnúť sa zo stoličky. Pozor, dôležité! Má strýka na ministerstve a preto je svojim spôsobom nedotknuteľný. V prípade problému na túto skutočnosť veľmi rád upozorní kolegov.