Obyvatelia Hradiska Veľký stôl: Získa si vás Draha, Vlad, Čarad, Bohdan alebo Desana?

V seriáli Slovania hlavní hrdinovia žijú v dvoch navzájom si blízkych a od seba ekonomicky závislých hradiskách. Spoznajte sa s obyvateľmi Veľkého stola. Kto si vás získa?

Zdroj: TV JOJ

​Hradisko Veľký stôl

Nachádza sa v horách, blízko pastvín a mokradí. Obyvatelia sú predovšetkým pastieri oviec a dobytka, živia sa však aj lovom. Hradisku vládne starešina Bohdan so svojou chorou ženou Zorou a hlavným kňazom – žrecom je ambiciózny Čarad.

​Postavy žijúce vo Veľkom stole: 

Draha - Polina Nosykhina

Zdroj: TV JOJ

​Sirota, mladá bylinkárka, ktorá cíti, že sa v nej rozvíjajú zvláštne, nadprirodzené schopnosti, ktoré sa potrebuje naučiť ovládať. Pomôže jej v tom starý žrec Sokol a zvláštny cudzinec, ktorý jej vkročí do života.

Vlad - Juraj Loj

Zdroj: TV JOJ

​Neznámy cudzinec, ktorého zachráni Draha pred istou smrťou. A nielen to: lieči ho a pomáha mu spomenúť si, kto vlastne je. Hovorí jazykom miestnych, ovláda umenie boja, rozmýšľa pragmatickejšie a pýta sa na veci, na ktoré sa pýtať nemá. Je iný a to je podozrivé.

Čarad - Dušan Cinkota

Zdroj: TV JOJ

​Hlavný žrec (staroslovanský kňaz) hradiska Veľký stôl. Ambiciózny, no veľmi netrpezlivý a vnútorne rozorvaný. Chcel by sa rozprávať s bohmi, no nedokáže podstúpiť dlhú cestu sebapoznania, ktorá je k tomu potrebná. Využíva preto rôzne skratky a nie celkom poctivé cesty na to, aby dosiahol, po čom prahne.

Bohdan - Olexandr Mavrits

Zdroj: TV JOJ

​Spravodlivý a veľkorysý starešina Veľkého stola. Snaží sa viesť svojich ich ľudí k vzájomnému rešpektu a empatii. Dojímavo sa stará sa o svoju chorú a utrápenú ženu Zoru a bojí sa, že bez nej ostane na tomto svete celkom sám. Ctí si tradície a nepísané zákony, ktoré mu niekedy potom samé zväzujú ruky.

Desana - Anna Adamovich

Zdroj: TV JOJ

​Kováčova dcéra, vnímavé a temperamentné dievča, nešťastne zaľúbené do mladého chlapca Bela. Kvôli svojej neopatrnosti spadne do siete intríg utkanej žrecom Čaradom.

Horan – Andy Hryc

Zdroj: TV JOJ

​Kováč, milujúci otec a spravodlivý človek, ktorého v živote postihla tragédia a z rozvetvenej rodiny mu ostala len dcérka Desana. Predstava, že by mal niekedy prísť aj o ňu, je jednou z jeho najhorších nočných môr.

Belo - Makar Tychomyrov

Zdroj: TV JOJ

​Mladý pastier, ktorý sa teší, kedy sa z neho stane oficiálne muž. Túto radosť mu však svojim vpádom pokazí čudný cudzinec. Najlepší kamarát Drahy, trošku naivný, v niečom detinský, no v hrudi mu bije srdce hrdinu a bojovníka.

Veľkovýpravný príbeh Slovanov už 10. marca ožije na obrazovkách televízie JOJ!