slovania_header

Slovania

Z dávnych čias prichádza na obrazovky televízie JOJ legenda o láske a nenávisti, o odvahe a zrade, o ľuďoch a ich Bohoch

Príbeh zasadený do siedmeho storočia sleduje osudy obyvateľov Karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Susediace hradiská Veľký stôl a Furnau, v ktorých sa paralelne odohráva dej, sa navzájom potrebujú obchodne, ale mocenské záujmy a tlak príchodu plieniacich Avarov ich počas príbehu postavia do konfliktu.