uhorcik_header

Uhorčík

Uhorčík je ľahká, oddychová slovenská paródia na zbojnícke výčiny Jánošíkovej družiny, v ktorej sa historické fakty rozchádzajú a dozvedáme sa, že skutočným lídrom a lišiakom v jednej osobe nebol Jánošík, ale Uhorčík!

Uhorčík je stále o krok vpred. Je pravou rukou zbojníckeho kapitána, ale zároveň „dievča pre všetko“. Dozerá na svojho vodcu a snaží sa mu vytvoriť imidž, aby sa zrodila ikona a vzor pre ďalšie generácie. Jánošík je ako stvorený na tento post a Uhorčík je v podstate moderný manažér, ktorý predbehol svoju dobu, ale ostáva nepochopený vlastnou zbojníckou družinou...

V seriáli sú do deja výrazne zakomponované prvky folklóru s autentickými kostýmami zbojníckej doby. Seriál má ambíciu zastupovať viaceré regióny, o čom svedčí rôznorodosť ľudových krojov. Je určený pre všetkých Slovákov. Prepojenie súčasnosti s minulosťou, prostredníctvom satirických gagov, poskytuje priestor na uvedomovanie si rozdielnosti vnímania života kedysi a dnes.